Toiminta

Yhdistyksen päätoimena on nuorisotyö. Sanasta 4H, harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi, pyritään sanojen merkityksessä kehittämään lasten ja nuorten elämäntaitoja sekä elinoloja yhdistyksen toimialueella.

Yhdistys toimii osana kasvatustyössä muiden organisaatioiden kanssa tarjoten nuorille terveellisiä ja hyviä tapoja oman elämän kehittämiseksi. Yhdistyksen päätoimialueena on erilaisten kerhojen, leirien ja kurssien tuottaminen.

Yritteliäisyyttä ja yrittäjyyskasvatusta kehitetään 4H-TOP-järjestelmän pohjalta ja uutena osa-alueena tähän tulee 4H-yritys, jossa nuori saa kokeilla yrittäjyyttä omatoimisesti, joko yksin tai ryhmässä. 4H-yrityksessä nuoret kehittelevät oman liikeidean tai palvelun, jota yritys tuottaa ja yhdistys toimii nuoren tukena ja apuna.

Yhdistys työllistää myös nuoria nuorten työpalveluun ja edistää nuorten työelämänvalmiuksia tulevaisuutta varten. Yhdistyksemme huolehtii Kiimingin kunnan sotaveteraanien pihojen lumityöt talvella.

Yhdistys on avoin kaikille kansalaisuudesta, uskonnosta tai kulttuuritaustasta riippumatta. Kannustamme maahanmuuttajia mukaan toimintaamme.

Ympäristökasvatuksella annamme lapsille ja nuorille monipuolisen kuvan luonnosta ja ympäristöstä. 4H korostaa omien valintojen vaikutusta ympäristöön ja pyrkii kestävän kehityksen ajatteluun. Tarjoamme myös nuorille mahdollisuuden tutustua luonnon monimuotoisuuteen ja mahdollisuuden kerätä omaa rahaa luonnontuotteiden avulla.