Historiaa

MISTÄ LYHENNE 4H-TULEE?

HEAD - HARKINTA
HANDS - HARJAANNUS
HEART - HYVYYS
HEALTH - HYVINVOINTI

 

Kuvalähde: Suomen 4H-liitto www.4h.fi

Yhdistys on perustettu vuonna 1919 ja sen historiankirjo on ollut hyvin monivaihteinen. Alkuvuosikymmeninä toiminta oli maatalouspainotteista ja tällöin 4H:n tehtävänä oli opettaa nuoria viljelemään ja kasvattamaan puutarhatuotteita. Nuoret möivät myös viljelemiään tuotteitaan ja niistä saatiin kerrytettyä ansiotuloja. Samalla nuoret oppivat yrittäjyyttä. Nykyiset toimintaperiaatteet tukevat yrittäjyyttä edelleen, mutta pääpaino on suoranaisessa liikemaailman yrittäjyydessä. Nuorten työelämävalmiuksia pyritään kehittämään ja ylläpitämään työpalvelun kautta. Työpalvelussa nuoret osallistuvat mm. kotitalouksien siivoustöihin, puutarhatöihin yms. ja saavat sitä kautta ansiotuloja ja oppivat arvostamaan itse hankittuja ansiotuloja. Työpalvelu kehittää myös nuoren työelämävalmiuksia ja hyvää minäkuvaa. 4H-työn tavoitteena on ennalta ehkäistä nuorten syrjäytymistä, auttaa tasapainoisen elämän saavuttamisessa ja kehittää nuorten sosiaalisia taitoja.

Lisäksi yhdistyksessämme on ollut ajan saatossa laadukkaita kerhoja. Tästä osoituksena on esimerkiksi vuoden 2013 kerhoksi valittu Laivakankaan kokkikerho. Video, jolla kerho valikoitu voittajaksi löytyy osoitteesta: http://www.youtube.com/watch?v=crpZUK0gnk4

 

4H-järjestön historiaan voit tutustua täällä.