Yhdistys

 

Yhdistyksemme toimipiste palvelee osoitteessa Vanhatie 43, Jääli.

 

4H-kirpputori

 

Käy tutustumassa tuotevalikoimaamme ja tue samalla nuorisotyötä!

Meiltä voit vuokrata astiastoa. Jos juhliin on tulossa enemmän väkeä kuin talosta löytyy astiastoa, voit vuokrata meiltä myös astiastosarjan (lusikat, asetit, tarjoiluvadit, kahvikupit jne). Astiastoa riittää 95 hengelle, voit vuokrata tarpeesi mukaan.

 

Toimipisteet:

 

4H-kirpputori

ma-pe 10 -15.00

Postiosoite: Vanhatie 43,  90940 Jääli


Käyntiosoite: Vanhatie 43, Jääli

4H-toimisto

Postiosoite: Vanhatie 43, 90940 Jääli


Käyntiosoite: Vanhatie 43, Jääli
puh: 046- 6484058

 

 

 

TIETOSUOJASELOSTE

 

 

Pvm:             2.5.2020

 

Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

 

Rekisterinpitäjä

 

Nimi:             Kiimingin 4H-yhdistys ry                                                             

Osoite:         Vanhatie43, 90940 Jääli

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

 

Nimi:             Kirsi Saarinen

 

Osoite:        Vanhatie 43

 

Sähköposti: kiiminki@4h.fi

 

Puhelin:   050 3789797  

 

Rekisterin nimi

 • 4H-toimintarekisteri
 • Työntekijärekisteri

 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Kiimingin 4H-yhdistyksen toimintaan osallistuvien henkilöiden tiedot niiltä osin, kun ne ovat tarpeellisia toiminnan toteuttamiseksi. Rekisteristä löytyy niiden lasten, nuorten ja aikuisten henkilötietoja, jotka osallistuvat yhdistyksen järjestämään toimintaan. Toiminta koostuu kerho-, leiri-, kilpailu- ja kurssitoiminnasta, hankkeista, tapahtumista ja tapaamisista. Henkilötietoja kerätään toiminnan toteuttamiseksi ja tilastoimiseksi, sekä toiminnasta tiedottamiseen.
 • Kiimingin 4H-yhdistykseen työsuhteessa tai harjoittelusuhteessa olevat henkilöt, joiden henkilötiedot kerätään niiltä osin, kun ne ovat tarpeellisia työsuhteen solmimiseksi tai harjoittelun toteuttamiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

 • Toimintaan osallistujat: nimi, osoite, puhelin, huoltajan nimi ja puhelinnumero, syntymävuosi, mahdolliset sairaudet ja allergiat jotka huoltaja katsoo tarpeelliseksi ohjaajan tietää, kuvauslupa.
 • Työntekijän nimi, osoite, puhelinnumero, s-posti, henkilötunnus, tilinumero, sairauslomatodistukset, mahdolliset sairaudet ja allergiat jotka tulee ottaa huomioon, harjoittelijoiden osalta opintoja koskevat tiedot, alaikäisten osalta huoltajan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero).

 

 Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

 • Toimintaan osallistuvien henkilötietoja säilytetään 3 vuoden ajan tilastoinnin todentamista varten
 • Palkanmaksuun ja työsuhteeseen kytkeytyvien henkilötietojen osalta tiedot säilytetään 10 vuoden ajan työsuhteen päättymisestä (perusteena rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite). Muut mahdolliset tiedot hävitetään viimeistään 1 kalenterivuoden päästä työsuhteen tai harjoittelusuhteen päättymisen jälkeen (perusteena rekisterinpitäjän oikeutettu etu).

 

Säännönmukaiset tietolähteet

    Tiedot saadaan ilmoittautumislomakkeista, toiminnanjohtajan sähköposteista, henkilöiltä itseltään työsopimusta kirjoitettaessa.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Poikkeuksena toiminta joka järjestetään yhteistyössä toisen tai useamman tahon kanssa, esimerkiksi yhteisesti järjestettävät leirit/retket.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

 • Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

    Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

 

 • Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

 

 • Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 

Valitusoikeus

 Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.

 

 

 

 


Yhteistyökumppanimme:

 • Oulun 4H-piiri
 • Oulun kaupunki
 • Mll