Hankkeet

Hanke on päättynyt marraskuussa 2013.

 

Kiimingin 4H-yhdistyksellä oli käynnissä oma hanke: Kiva-apu. Lisäksi yhdistyksemme oli mukana Oulun 4H-piirin hankkeissa. Tuolloin piirillä oli meneillään TOIMEKSI!  hanke.

Kiimingin 4H-yhdistys oli mukana lähes kolmevuotisessa Kiva-apu -hankkeessa. Hanke sai rahoituksen JoMMa- leader –ryhmälle (Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys) myönnetystä EU:n maaseuturahaston ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kiintiöstä. Lisäksi rahoittajana toimi Kiimingin kunta. Hankkeen toteuttamisaika oli 1.4.2011-1.12.2013. Hankkeen kohdealue painottui Kiiminkiin, mutta tietyssä määrin Haukipudas ja Oulun maaaseutualueet kuuluivat mukaan.

Hankkeen tarkoituksena oli kouluttaa kiiminkiläisiä nuoria auttamaan vanhuksia ja lapsiperheitä arjen askareissa. Hankkeen kohderyhmä ja hyödynsaajat olivat 15-28 -vuotiaat kiiminkiläisnuoret, erityisesti ilman koulutuspaikkaa jääneet sekä työttömät ja syrjäytymisvaarassa olleet nuoret.

Nuorten työelämätietojen -ja taitojen kartuttamiseksi sekä työpalvelutoiminnan kehittämiseksi nuorille järjestettiin koulutuksia seuraavista aihealueista:

Työelämä tutuksi

Vanhuspalvelu

Pihatyöt

Lastenhoito

Siivoaminen

Lemmikkien hoito

Kokkauskurssi

Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni nuori osallistuisi koulutuksiin. Koulutuksen käytyään nuorella oli valmiudet ottaa vastaan kyseisiä tehtäviä työpalvelussamme. Kiimingin 4H-yhdistys on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys, eikä työpalvelulla ole tarkoitus kerätä tuloja vaan työllistää niin, että työpalvelun tuotot kattavat työntekijöiden kustannukset.

Hankkeen tavoite oli antaa kiiminkiläisille nuorille hyvät mahdollisuudet työllistyä opiskeluaikanaan useille eri aloille tai innostaa työkokemuksen kautta hakeutumaan toisen asteen koulutukseen. Koulutuksen ja työkokemuksen myötä nuorten työelämävalmiudet ja työllistymismahdollisuudet paranevat.

Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Teija Hirsivaara. Hankevetäjänä toimi Laura Simontaival.