Hankkeet

Hanke on päättynyt marraskuussa 2013.

 

Kiimingin 4H-yhdistyksellä on käynnissä oma hanke: Kiva-apu. Lisäksi yhdistyksemme on mukana Oulun 4H-piirin hankkeissa. Tällä hetkellä piirillä meneillään on TOIMEKSI!  hanke.

 

Hankkeisiin pääset tutustumaan tarkemmin vasemmalla olevasta valikosta.

Kiimingin 4H-yhdistys on aloittanut lähes kolmevuotisen Kiva-apu -hankkeen. Hanke on saanut rahoituksen JoMMa- leader –ryhmälle (Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys) myönnetystä EU:n maaseuturahaston ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kiintiöstä. Lisäksi rahoittajana toimii Kiimingin kunta. Hankkeen toteuttamisaika on 1.4.2011-1.12.2013. Hankkeen kohdealue painottuu Kiiminkiin, mutta tietyssä määrin Haukipudas ja Oulun maaaseutualueet kuuluvat mukaan.

Hankkeen tarkoituksena on kouluttaa kiiminkiläisiä nuoria auttamaan vanhuksia ja lapsiperheitä arjen askareissa. Hankkeen kohderyhmä ja hyödynsaajat ovat 15-28 -vuotiaat kiiminkiläisnuoret, erityisesti ilman koulutuspaikkaa jääneet sekä työttömät ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

Nuorten työelämätietojen -ja taitojen kartuttamiseksi sekä työpalvelutoiminnan kehittämiseksi nuorille järjestetään koulutuksia seuraavista aihealueista:

Työelämä tutuksi

Vanhuspalvelu

Pihatyöt

Lastenhoito

Siivoaminen

Lemmikkien hoito

Kokkauskurssi

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni nuori osallistuisi koulutuksiin. Koulutuksen käytyään nuorella on valmiudet ottaa vastaan kyseisiä tehtäviä työpalvelussamme. Kiimingin 4H-yhdistys on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys, eikä työpalvelulla ole tarkoitus kerätä tuloja vaan työllistää niin, että työpalvelun tuotot kattavat työntekijöiden kustannukset.

Hankkeen tavoite on antaa kiiminkiläisille nuorille hyvät mahdollisuudet työllistyä opiskeluaikanaan useille eri aloille tai innostaa työkokemuksen kautta hakeutumaan toisen asteen koulutukseen. Koulutuksen ja työkokemuksen myötä nuorten työelämävalmiudet ja työllistymismahdollisuudet paranevat.

Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Teija Hirsivaara. Hankevetäjänä toimii Laura Simontaival.

Kiimingin 4H-yhdistys on mukana näissä Oulun 4H-piirin organisoimissa hankkeissa.